Na czym polega nowoczesna rehabilitacja?

Współczesne metody rehabilitacji starają się integrować wiele funkcjonalnych elementów terapeutycznych. Chodzi tutaj o wykorzystanie wielu metod, które połączone będą ze wsparciem funkcjonalnym oraz psychologicznym. Stosowanie innowacyjnych metod wciąż jest popularne – często te metody mają charakter komplementarny w leczeniu schorzeń narządu ruchu i są powszechnie cenione przez wiele osób.

Na czym ogniskuje się obecnie rehabilitacja?

Ogólne cele rehabilitacji medycznej opierają się nie tylko na wspieraniu chorych czysto ruchowo. Zadaniem współczesnej rehabilitacji jest odpowiedzenie na wiele problemów, z którymi borykać się muszą osoby cierpiące na schorzenia aparatu ruchu. Często są to problemy o naturze nie tyle motorycznej, co psychologicznej oraz funkcjonalnej. Komplementarne metody terapeutyczne, jak taping medyczny wspierają leczenie oraz okazują się wysoce skuteczne w niwelowaniu niektórego rodzaju bólów przewlekłych. Ogólnie we współczesnej rehabilitacji integruje się:
• Rehabilitację ruchową,
• Fizykoterapię,
• Terapie manualne,
• Interwencje psychologiczne,
• Rehabilitację funkcjonalną.

Jak widzimy, nie chodzi tylko o zastosowanie tapingu medycznego czy też innych podobnych technik indywidualnie. Chodzi o maksymalne zintegrowanie tego rodzaju zabiegów w celu poprawy zdrowia i jakości życia każdego chorego. Szczególnie ciekawe są koncepcji zintegrowanych interwencji opartych na tapingu medycznym w niwelowaniu przewlekłych schorzeń ruchowych.